کردیت باکس Octopus

2,970 تومان

سرویس دریافت کردیت باکس Octopus / octoplus

مدت زمان انجام سرویس : 5 تا 15 دقیقه

قیمت برای هرعدد کردیت میباشد

کردیت بصورت یوزر و پسورد پیامک میگردد

کمتر از 10 عدد کردیت نمیتوان ثبت کرد !

درصورتیکه username از قبل دارید وارد نمایید

توضیحات

سرویس دریافت کردیت باکس Octopus

برای انجام عملیات imei در این باکس نیاز به 100 کردیت در اکانت خود دارید و این 100 کردیت طبق گفته ساپورتر باکس مصرف نمیگردد

توضیحات و مقدار مورد نیاز کردیت برای هر عملیات در لینک زیر

https://octoplusbox.com/products/credits/