بای پس قفل آیکلود با آنتن Mina ios 15

بای پاس قفل آیکلود با آنتن ios 15

سرویس MINA

موارد مورد نیاز : SN اورجینال و اصلی دستگاه

زمان : 15 دقیقه

بای پاس قفل آیکلود با آنتن ios15

بدون عنوان(Required)

توضیحات

بای پاس قفل آیکلود با آنتن ios 15

این سرویس چیست ؟ در صورتیکه دستگاه شما قفل آیکلود شده است و نسخه 15.5 یا 15.6 هست میتوانید از این سرویس استقاده نمایید

این سرویس با سیگنال آنتن میباشد

کابل DCSD نیاز نمیباشد

این سرویس چه مدلهایی پشتیبانی میگردد ؟

IPHONE 6S – IPHONE 6SPLUS – IPHONE SE

IPHONE 7 – IPHONE 7PLUS

IPHONE 8 – IPHONE 8PLUS

IPHONE X

 

پیش نیازهای دستگاه

اینترنت پرسرعت نیاز میباشد

گوشی به هیچ عنوان نباید لاک شبکه  SIM LOCK باشد

برای ثبت سفارش SN اصلی و اورجینال دستگاه نیاز میباشد درصورت ثبت SN  نادرست هزینه ای عودت نحواهد شد !

برای اجرای مراحل در سرویس IREMOVAL نیازمند سیستم عامل ویندوز  و برای سرویس MINA نیازمند سیستم عامل مک میباشد