بازیابی اپل آی دی فراموش شده از طریق sn

توضیحات

بازیابی اپل آی دی فراموش شده از طریق sn

در صورتیکه دستگاه ریستور کردید و اپل آی دی دستگاه فراموش کردید میتوانید ازاین سرویس استفاده نمایید

این سرویس فقط اپل آی دی ارسال میکند ( پسورد نیست )

مدت زمان انجام کار : 20 تا 35 روز

موفقیت سرویس 100% میباشد

نکته مهم :  اطلاعات دریافتی از سرورهای رسمی دریافت میشود و هرگونه ادعای بعدی در ارتباط با نادرستی اطلاعات به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد !